Voorne

GROEI & BLOEI is een landelijke vereniging met circa 150 afdelingen verspreid over geheel Nederland. De afdeling Voorne bestrijkt het gebied Oostvoorne, Rockanje, Tinte, Brielle, Vierpolders, Zwartewaal, Rozenburg en Hellevoetsluis.

De afdeling Voorne organiseert een groot aantal activiteiten waaronder cursussen en workshops en natuurlijk de jaarlijkse Kerst-Inn.
Nu Nederland voorzichtig weer wordt opengesteld zijn er gelukkig weer mogelijkheden voor cursussen en workshops, zij het in aangepaste versie. Er zal voorlopig wel een maximum aantal deelnemers zijn.

Informatie en aanmelden

Voor aanmelden, of informatie over de cursussen en workshops kunt u contact opnemen met:

Betaling cursussen en workshops

U dient het cursus- /workshopgeld uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop over te maken op rekeningnummer NL09 RABO03 5025 8163 van de Rabobank t.n.v. Groei & Bloei cursussen, Oostvoorne.

Uw betaling is tevens uw bewijs van deelname. Vergeet niet het cursusnummer te vermelden. Betalingen worden alleen teruggestort als een cursus niet doorgaat wegens te weinig deelname.

Kosten bij annulering

Wanneer u de cursus of workshop annuleert na ontvangst van de bevestigingsbrief, of u verschijnt niet op de cursus/workshop en u kunt niet voor vervanging zorgen, dan brengen wij u 50% van de cursuskosten in rekening.

WeI zullen ons houden aan de coronamaatregelen die ten tijde van de cursus gelden.