Voorne

Kleur & Fleur van mei 2020

De inhoud:

  1. Van de voorzitter
  2. Open Tuinen Caroussel
  3. Nieuwe leden
  4. Reglement bestuursleden
  5. Huishoudelijk reglement

Een aantal jaren geleden is op de jaarvergadering gebleken dat er belangstelling bestaat om het blad Kleur en Fleur digitaal te ontvangen.  Mocht u er prijs op stellen dit blad niet meer op papier te ontvangen maar per e-mail, dan kunt u dat te kennen geven aan Leny van Waardhuizen: jlvanwaardhuizen(at)gmail.com.

Het per mail ontvangen van de Kleur & Fleur is niet van invloed op het abonnementsgeld van Groei & Bloei. Het is een service die we verlenen.

U kunt Kleur en Fleur ook op internet bekijken.