Voorne

Een aantal jaren geleden is op de jaarvergadering gebleken dat er belangstelling bestaat om het blad Kleur en Fleur digitaal te ontvangen.  Mocht u er prijs op stellen dit blad niet meer op papier te ontvangen maar per e-mail, dan kunt u dat te kennen geven aan Leny van Waardhuizen: jlvanwaardhuizen(at)gmail.com.

Het per mail ontvangen van de Kleur & Fleur is niet van invloed op het abonnementsgeld van Groei & Bloei. Het is een service die we verlenen.

U kunt Kleur en Fleur ook op internet bekijken.