Voorne

Open Tuinen Carrousel afgelast

De open tuinen carrousel  is voor 2020 duidelijk van de baan. Op de website van de Tuinen Carrousel staat vermeld dat vanwege de coronacrises het dit jaar niet door kan gaan. Men hoopt dat het in 2021 het dan wel mogelijk zal zijn.

In de Kleur en Fleur van mei hebben wij vermeld dat er mogelijk binnen onze afdeling Voorne nog enkele tuinen open zouden kunnen zijn, mits de regelgeving  dit toelaat en in nauw overleg met de tuineigenaren, en dan alleen voor leden van onze afdeling.

Op dit moment willen wij als bestuur nog niet overgaan tot het volledig uitsluiten van deze mogelijkheid omdat er nog tuineigenaren zijn die, afhankelijk van de regelgeving, interesse hebben om hun tuin alleen voor leden open te stellen.

Het is ons idee om op 10 juni te bezien of die tuin(en) van de carrousel  bezocht kunnen worden. Dit besluit wordt dan bekend gemaakt via de website na de 10e juni.