Voorne

AGENDA

 1. Opening
   
 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen
   
 3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 11 maart 2020
   
 4. Jaarverslag Activiteiten 2020
 5. - Jaarverslag Financiën 2020
  - Financieel jaarverslag 2020
  - Verslag kascontrolecommissie
  - Presentatie begroting 2021.
   
 6. Rondvraag
   
 7. Sluiting van de vergadering
   

De vergadering wordt na een koffiepauze om 20.15 uur, vervolgd door een lezing van Wim Paul van der Ploeg, met tips om ons nog meer te laten genieten van onze tuinen.