Voorne

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Voor:           De 59e Algemene Ledenvergadering van de KMTP/Groei & Bloei - afd.  Voorne.

Plaats:         Bezoekerscentrum “Tenellaplas”, Duinstraat 12a, 3235 NK Rockanje.

Datum:         Woensdag 22 maart 2023, aanvang 19:30 uur

 

AGENDA

1.   Opening

2.   Ingekomen stukken en/of mededelingen

3.   Vaststellen van de notulen van de ALV van 16 maart 2022

4a.  Jaarverslag Activiteiten

4b.  Jaarverslag Financiën 2022

      - Financieel jaarverslag 2022

      - Verslag kascontrolecommissie           

5.   Korte terugblik op 60 jaar historie van de afdeling Voorne

6.   Opheffing van Groei & Bloei – afdeling Voorne

7.   Rondvraag

8.   Sluiting van de vergadering