Voorne

Voor de nieuw op te richten ledenraad van de landelijke vereniging Groei & Bloei zijn wij, afdeling Voorne, per januari 2020 op zoek naar

Kandidaten voor de landelijke Ledenraad van Groei & Bloei.

Groei & Bloei is een landelijke vereniging (31.000 leden) van tuin - en natuurliefhebbers met 130 afdelingen die samenwerken in 14 Rayons.
De vereniging zet zich in voor een groene samenleving. Beleving van tuinieren, bloemschikken en de passie voor groen in het algemeen vormen hiervoor de inspiratie. O.a. door uitgave van het blad Groei & Bloei wordt gewerkt aan kennisoverdracht in de hele keten van liefhebbers tot professionals.

In 2020 start een nieuw orgaan binnen de vereniging: de Ledenraad.

Deze bestaat uit maximaal 28 leden (2 per Rayon) en vormt de verbinding tussen het landelijk bestuur en de leden.

De ledenraad stelt de jaarstukken en de begroting vast en benoemt de accountant.
Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en stelt de lange termijn visie van de vereniging vast.

Leden of hun partners dienen lid te zijn van Groei & Bloei en worden benoemd voor een periode van 2 of 4 jaar.

Onze afdeling valt onder het Rayon Zuid Holland Zuid. Elk rayon kan 2 leden benoemen.

Wij zoeken kandidaten die op voordracht van onze afdeling namens het Rayon Zuid Holland Zuid plaats willen nemen in de Ledenraad en die op een positieve, kritische wijze gesprekspartner kunnen zijn voor het Landelijk bestuur en (zonder last en ruggenspraak) de stem van de leden uit het Rayon willen vertegenwoordigen.

Wij zoeken kandidaten die:

 • aantoonbare bestuurlijke ervaring hebben;
 • inzicht hebben in het functioneren van een deels professionele, deels vrijwilligersorganisatie;

en/of die

 • over deskundigheid beschikken op het gebied van financieel beleid en van het toetsen van financieel beleid aan de doelstelling van de vereniging;
 • kennis hebben over communicatie, marketing en media;
 • affiniteit hebben met duurzaamheid en groenbeleid;
 • passie voor tuinieren hebben;
 • beschikken over voldoende tijd om zich te verdiepen in de gang van zaken van de vereniging.

En zorgt voor de verbinding tussen Landelijk bestuur en Rayon door het zorgvuldig communiceren van informatie tussen afdelingen/rayons en het landelijk bestuur.

De inzet betreft:

 • het bijwonen van de ledenraad, minimaal 2 x per jaar in Zoetermeer. Het bijwonen van de Rayonvergadering Zuid Holland Zuid, 2x per jaar, op wisselende locaties.

Wat staat hier tegenover?

 • Een reiskostenvergoeding
 • Een stem in/invloed op de lange termijn visie van een toonaangevende landelijke organisatie van enthousiaste tuinierders en groenliefhebbers.
 • Introductie en inwerkprogramma binnen de afdelingen van het Rayon.

De ledenraad wordt ondersteund door een professioneel landelijk bureau. Heeft u belangstelling maar nog wel wat vragen? Neem contact op met de voorzitter van afdeling Voorne: Jacques Voogt , tel. 06-11 53 13 52

U kunt uw CV en motivatie uiterlijk 1 maart 2020 sturen naar jacquesvoogt@upcmail.nl of groei.en.bloei.voorne@gmail.com.

Procedure

 1. De afdelingen van Rayon Zuid Holland Zuid dragen na selectie op basis van CV en motivatie 1 of meerdere kandidaten voor.
 2. In de rayonvergadering van het voorjaar 2020 krijgen deze kandidaten de gelegenheid zich te presenteren.
 3. Via een schriftelijke stemming in de rayonvergadering worden 2 kandidaten benoemd voor de ledenraad.