Activiteiten & Actueel

Van de voorzitter

Tijdens onze laatste Algemene Ledenvergadering die 14 maart j.l. werd gehouden, hebben we drie jubilerende leden mogen onderscheiden met hun 50 jarig lidmaatschap van Groei & Bloei:
Dhr. Van der Knaap, Familie Eijkman en Familie Dijk. Nogmaals proficiat!

Twee aftredende bestuursleden stelden zich gelukkig wederom beschikbaar en zijn herkozen. Helaas was ons aftredend bestuurslid Roelie Menneken niet langer beschikbaar en moeten we afscheid van haar nemen als bestuurslid. Vanaf deze plaats wil ik Roelie bedanken voor haar enthousiaste en de spontane manier waarop zij zich inzette voor onze vereniging. Zij slaagde er steeds weer in om boeiende sprekers vast te leggen die met veel enthousiasme over hun specialismen konden vertellen. (Omdat Roelie tijdens de ALV op vakantie was, nemen we ietsje later op een passende manier nog afscheid van haar.)

De taken van Roelie worden voor een deel overgenomen door Leny van Waardhuizen; t.w. de PR en het samenstellen van de Kleur & Fleur. Het verzorgen en invullen van de lezingen zit nu in de portefeuille van Boukje Rip.
We hebben tijden de ALV afscheid genomen van het Tuinreisjesteam: Anita Schuurman en Boukje Rip.
Ik denk dat iedereen het met mij eens is als ik zeg dat deze dames ons jarenlang hebben verrast met bezoeken aan prachtige tuinen en een puike organisatie. Ook Anita en Boukje: "Hartelijk dank voor jullie bijdrage en inzet voor onze vereniging".
Hun rol is overgenomen door Emmy van der Lee en Corrie de Reus.
Op 21 april was hun eerste tuinreis op de agenda.

Op 14 april hadden we onze Plantenruilochtend op de agenda staan. Dit keer waren we te gast op de Belevingstuin "Vers van Voorne" van Jan Varekamp aan de Konneweg 4b in Tinte.

Ook kijken we nu al uit naar 26 mei aanstaande wanneer de Bos & Burchtfair weer wordt gehouden. Noteer de datum vast in uw agenda!

De Nationale Tuinweek is van 9 t/m 16 juni met als thema "Moestuinieren", waarin de Open Tuinen avond wordt georganiseerd op woensdag 13 juni. Verdere informatie over deze avond volgt t.z.t. via onze website, Facebook en plaatselijke weekbladen.

Jacques Voogt

mei 2018

meer
20
Jul
Volkstuin: verrassingen
15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….