Activiteiten & Actueel

Van de Voorzitter

Op 13 maart hebben we onze jaarvergadering gehouden in het bezoekerscentrum bij De Tenellaplas.
De vergadering was plezierig goed bezocht en aan het einde was er een heel bijzondere en enigszins filosofische lezing van schaapsherder Lex Thoen.
We hadden weer enkele jubilarissen in ons midden die gehuldigd werden met hun 40-jarig lidmaatschap van Groei & Bloei. Het waren mevrouw Spreeuwenberg, mevrouw Klok en de heer Schuring.
Een speciale vermelding moet ik toch maken van het jubileum van mijnheer Went, met zijn 99 jaar ons oudste lid.
Mijnheer Went is reeds lid van onze afdeling vanaf de oprichting, dat is meer dan 55 jaar! Helaas kwam dit in de administratie niet op tijd naar voren, maar naar wij hopen hebben we dat netjes rechtgezet. Omdat hij de jaarvergadering niet kon bijwonen, hebben twee bestuursleden hem thuis in zijn eigen omgeving de hierbij passende onderscheidingen en bloemen uitgereikt.

In mijn vorige stukje schreef ik, dat wij voor een grote uitdaging stonden nu onze secretaris Lies de Lange niet langer herkiesbaar was. Wij prijzen ons gelukkig dat wij Guus Reuter bereid hebben gevonden om deze functie vanaf 1 mei a.s. te gaan vervullen. Zijn functie is op de jaarvergadering door de aanwezige leden bevestigd.
Wij zijn blij dat Eta gedurende een nieuwe termijn haar functie in het bestuur voortzet.

De buitenactiviteiten in het nieuwe tuinseizoen zijn weer van start gegaan met de snoeicursussen in de tuin en boomgaard van Jan van Buren en de halfjaarlijkse plantenruil is geweest in de tuin van Boukje en Frits Rip.
In mei starten de tuinreisjes weer. En zaterdag 25 mei beleven we de 15de Bos & Burchtfair Oostvoorne, noteer deze datum vast in uw agenda!

Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten bij onze activiteiten.

Jacques Voogt.

meer

18
Jun
Het begin
18
Jun
Tuinieren op een balkon, op 10 hoog