Home

Onze vereniging Groei & Bloei, Afdeling Voorne is op zoek naar een geschikte kandidaat om de rol van

Secretaris m/v

op zich te nemen.

Tot de voornaamste taken behoren:

  • Contacten met de landelijke Groei & Bloei organisatie.
  • Verzorging van de correspondentie.
  • Opstellen van agenda's voor bestuursvergaderingen en het notuleren daarvan.
  • Verzorging van de ledenadministratie.

Om deze functie naar behoren te kunnen vervullen is computervaardigheid en omgang met Word en Excel wel een vereiste.

Als u zich kandidaat wilt stellen, wilt u dan contact opnemen met één van de bestuursleden?