Voorne

Net had hij tijdens de ALV de oorkondes uitgereikt aan mevrouw Deltrap en mevrouw Lenstra, meneer Dijkman was helaas niet aanwezig, leden die al 40 jaar lid zijn van onze vereniging, of de schijnwerpers richtten zich op de voorzitter zelf.

Na een periode van 11 jaar voorzitterschap vond Jan van Buren het tijd voor vernieuwing en had te kennen gegeven in 2017 te stoppen als voorzitter. De leden van het bestuur waren unaniem van mening dat Jan zo veel voor de vereniging had gedaan dat een huldiging op zijn plaats zou zijn.

Het hoofdbestuur was daar ook van overtuigd en die stuurden Frans Beijerling en Piet Klandermans naar het bezoekerscentrum Tenellaplas om Jan tijdens de ALV te eren met een zilveren insigne met robijn.

De heren van het hoofdbestuur spraken lovende woorden:

“Jan van Buren was het gezicht van Groei & Bloei afdeling Voorne, bij iedere activiteit aanwezig, heeft een uitgebreide kennis van bomen, struiken en planten maar ook van het grondgebied van Voorne en zijn bewoners. Stelde zijn tuin open voor snoeicursussen, creëerde een levenslooptuin, coördineerde jarenlang de voortuinkeuringen”.

Kortom iemand die gedurende al die tijd zijn stempel op onze vereniging heeft gedrukt. Ook van het gemeentebestuur was er waardering in de vorm van een prachtig boeket bloemen. Jan was blij verrast met deze huldigingen en droeg daarna de voorzittershamer over aan zijn opvolger, Jacques Voogt.

We zijn blij dat we een nieuwe voorzitter hebben gevonden, maar Jan zullen we zeker missen!

Net had hij tijdens de ALV de oorkondes uitgereikt aan mevrouw Deltrap en mevrouw Lenstra, meneer Dijkman was helaas niet aanwezig, leden die al 40 jaar lid zijn van onze vereniging, of de schijnwerpers richtten zich op de voorzitter zelf.

Na een periode van 11 jaar voorzitterschap vond Jan van Buren het tijd voor vernieuwing en had te kennen gegeven in 2017 te stoppen als voorzitter. De leden van het bestuur waren unaniem van mening dat Jan zo veel voor de vereniging had gedaan dat een huldiging op zijn plaats zou zijn.

Het hoofdbestuur was daar ook van overtuigd en die stuurden Frans Beijerling en Piet Klandermans naar het bezoekerscentrum Tenellaplas om Jan tijdens de ALV te eren met een zilveren insigne met robijn.

De heren van het hoofdbestuur spraken lovende woorden:

“Jan van Buren was het gezicht van Groei & Bloei afdeling Voorne, bij iedere activiteit aanwezig, heeft een uitgebreide kennis van bomen, struiken en planten maar ook van het grondgebied van Voorne en zijn bewoners. Stelde zijn tuin open voor snoeicursussen, creëerde een levenslooptuin, coördineerde jarenlang de voortuinkeuringen”.

Kortom iemand die gedurende al die tijd zijn stempel op onze vereniging heeft gedrukt. Ook van het gemeentebestuur was er waardering in de vorm van een prachtig boeket bloemen. Jan was blij verrast met deze huldigingen en droeg daarna de voorzittershamer over aan zijn opvolger, Jacques Voogt.

We zijn blij dat we een nieuwe voorzitter hebben gevonden, maar Jan zullen we zeker missen!