Voorne

Van de voorzitter

Ik wens iedereen, namens het bestuur van Groei & Bloei afdeling Voorne, een voorspoedig en gelukkig 2023 toe.

Zoals de zaken er nu voorstaan ziet het er naar uit dat het voor onze vereniging geen voorspoedig jaar gaat worden.
Op 22 maart hebben wij de Algemene Ledenvergadering gepland met als één van de agendapunten het einde van onze vereniging vanwege een onoverkomelijk groot aantal vacatures in bestuur en activiteitencommissies.

Het geeft een triest en onplezierig gevoel om hiermee bezig te moeten zijn, maar helaas is het een beeld dat bij allerlei verenigingen in ons land zich voordoet.

Heel bijzonder nieuws is dat het oudste lid van onze vereniging, de heer Went op 103 jarige leeftijd is overleden. Een afvaardiging van het bestuur heeft zijn uitvaart bijgewoond.
Na zijn overlijden heeft de notaris ons laten weten dat onze vereniging een bedrag is toegekend in het testament van de heer Went. Als bestuur buigen wij ons nu over een bestemming van dit legaat dat zo goed mogelijk moet passen bij het gedachtengoed van de heer Went.

Er is toch nog wat positief nieuws en dat is dat er toch nog een paar activiteiten blijven voortbestaan, zij het onder een andere aansturing. Hierover zal op de ALV van 22 maart verder uitleg worden gegeven.

Ik hoop velen van u te mogen zien op 22 maart.

Jacques Voogt