Voorne

Van de voorzitter

Afscheid

Helaas is er een einde gekomen aan het 60-jarig bestaan van de prachtige vereniging van Groei & Bloei afdeling Voorne.
Het is beslist niet plezierig om op deze manier mijn laatste stukje voor de laatste Kleur & Fleur te moeten beginnen.
Op de drukbezochte Algemene Leden Vergadering van 22 maart j.l. hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met de opheffing van onze vereniging om de simpele reden dat er geen kandidaten zijn om tenminste 5 vacatures in het bestuur op te vullen.
Wij betreuren het om dit besluit te hebben moeten nemen.

De afdeling Voorne heeft mooie tijden gekend met vele hoogtepunten.
Dank daarvoor aan alle bestuurs- en commissieleden, maar ook de vrijwilligers en iedereen die heeft bijgedragen aan de mooie en fijne activiteiten die velen van ons, in en bij de vereniging hebben mogen meemaken.
Dank ook aan de sponsoren die de vereniging op de één of andere manier hebben gesteund.

Op de Algemene Leden Vergadering is er een discussie geweest over het bestemmen van de financiële reserve en wat daarover in de statuten staat geschreven.
De vergadering heeft het bestuur “groen licht” gegeven om naar beste weten te handelen.
Na overleg met onze rayon vertegenwoordiger in de ledenraad hebben wij te verstaan gekregen dat volgens de statuten de reserves van een vereniging na liquidatie dienen toe te vallen aan de landelijke organisatie van Groei & Bloei.
Dat neemt niet weg dat wij ook een donatie mogen toekennen aan een doel dat in de lijn ligt van de activiteiten van Groei & Bloei.

Zoals al tijdens de Algemene Leden Vergadering genoemd, bestemmen wij een deel van onze reserves aan drie omliggende afdelingen te weten: Spijkenisse-Hoogvliet, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Een ander deel zullen wij doneren aan de stichting PUSH ten behoeve van een project voor moestuinen aanleg met leerlingen op de lagere scholen in onze omgeving.
Een overblijvend saldo zal dan volgens de regels worden overgemaakt naar de landelijke organisatie van Groei & Bloei.

Ik ben er trots op een aantal jaren uw voorzitter te hebben mogen zijn en neem met een gevoel van weemoed afscheid van u allen.
Toch hoop ik velen van u nog regelmatig te zien.

Het ga u goed!

Jacques Voogt