Voorne

Van de Voorzitter

Het ziet er allemaal wat vrolijker uit nu het voorjaar is en we al hebben kunnen genieten van heel veel zon in maart. De bomen beginnen hier en daar uit te lopen en de bloeiende Camelia’s, Magnolia’s, Forsythsia’s en ook de bolgewassen geven de tuinen alweer kleur.

Gelukkig zijn de beperkingen vanwege COVID 19 niet langer van toepassing en kunnen we elkaar weer ontmoeten en samen dingen ondernemen zoals bijvoorbeeld tuinreisjes per bus.
Corrie en Emmy zijn druk in de weer met de organisatie daarvan. Meer hierover verderop in Kleur & Fleur en de website.

We kijken weer uit naar de Opentuinenavond die dit keer in juli zal worden gehouden.

Op 16 Maart hebben we onze, mogelijk laatste, Algemene Ledenvergadering gehouden bij Kwekerij Vers aan de Konneweg in Tinte. Ook als u niet aanwezig was op de ALV, dan was u al geïnformeerd door onze brief over de toekomst van onze vereniging, die er zeer somber uitziet. Op de ALV hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de van vacante posities in bestuur en/of commissies.
Het gebrek aan opvolging van in totaal 5 mensen heeft ons genoopt om de opheffing van onze vereniging zeer serieus te overwegen.
Met spijt in het hart zien wij geen andere mogelijkheid.

We gaan proberen om er nog een plezierig laatste jaar van te maken en zullen u op de hoogte houden over de gevolgen voor u als lid, wanneer wij tot opheffing van de vereniging Groei & Bloei Afdeling Voorne over zullen gaan.

Jacques Voogt