Voorne

AVG Wet en Regelgeving

De op 25 mei 2018 van kracht geworden AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heeft alle verenigingen en dus ook onze vereniging heel wat werk bezorgd.

Waar het gaat om de ledenadministratie hoeven wij weinig aanpassingen te doen, al is het wel zo dat wij moeten kunnen aan tonen aan u, onze leden en ook aan de toezichthouder, hoe wij de privacy van onze leden hebben geborgd.
Dit deel is o.a. in samenwerking met de landelijke organisatie van Groei & Bloei helemaal in orde en gewaarborgd.

Waar het gaat om onze activiteiten:

  • plantenruil,
  • tuinreisjes,
  • cursussen,
  • Bos & Burchtfair,
  • open tuinen,
  • Kerst Inn en
  • lezingen,

overal waar wij gewend zijn foto's te maken om op onze website te plaatsen of in de Kleur en Fleur weer te geven en zodoende de sfeer van onze vereniging te doen uitstralen, daar moeten wij een aanpassing doen.

De foto's waarop personen staan die aan onze activiteit hebben deelgenomen, mogen we niet langer zonder toestemming van de afgebeelde personen gebruiken.
In de praktijk is het lastig om degenen die op de foto's staan persoonlijk te benaderen en om toestemming te vragen voor het gebruik van deze foto's.

In plaats daarvan verzoeken wij iedereen die deelneemt aan een activiteit van Groei & Bloei afdeling Voorne en bezwaar heeft tegen gebruik van een eventuele foto waar men op voorkomt, vooraf duidelijk aan te geven dat men dat niet wil.
Mocht u een foto op de website tegenkomen waarop u herkenbaar in beeld bent en waarvan u publicatie niet wilt, meldt u dat dan even bij de webbeheerder. De foto wordt dan verwijderd of u wordt onherkenbaar gemaakt.