Voorne

Voorwoord van de secretaris afdeling Hellevoetsluis

Beste leden,

Dit wordt een voorwoord over gemengde gevoelens.

In de Algemene Vergadering van onze afdeling op 25 maart jl., bleek dat er geen nieuwe leden zijn om het bestuur te vormen, na maart 2016. Het bestuur heeft de aanwezige leden gevraagd of zij akkoord gaan met de stappen van het bestuur om op te gaan in de afdeling Voorne. Daar werd positief op gereageerd. Een en ander houdt in dat het bestuur in september in overleg zal gaan met de afdeling Voorne over de afwikkeling van deze procedure. U begrijpt dat dit heel erg jammer is voor de afdeling Hellevoetsluis en dus een vervelend gevoel oproept.

Daar staat direct tegenover dat de samenwerking met de afdeling Voorne nu al goed is en dat we daar dus vertrouwen in hebben. Een prima voorbeeld van deze samenwerking is de zeer geslaagde Bos en Burchtfair van 30 mei jl. Een goed gevoel dus.

Over goede gevoelens gesproken. Een bus met 36 leuke mensen die naar Kalmthout gaan voor de jaarlijkse tuinenreis. Typisch Groei en Bloei, zo gezellig.

De opentuinen fietstocht, die dit jaar door Carla Pietjouw werd georganiseerd, was een daverend succes. Er waren ongeveer 90 deelnemers, die allemaal even enthousiast waren. De tuineigenaren liepen bijna naast hun schoenen door alle complimenten die ze, terecht, kregen.

Het bestuur keek het aan en dacht: typisch Groei en Bloei, zo gezellig ( en wat jammer dat het voorbij gaat).

Voor de 2e helft van het jaar treft u workshops, bloemschikcursussen en de vooraankondiging van de kerstreis aan, waarvan wij hopen, dat u er een goed gevoel van krijgt.

We maken er nog een mooi seizoen van en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende de samenvoeging met Voorne.

Wij ontmoeten u graag bij een van onze activiteiten,

Namens het bestuur afdeling Hellevoetsluis,

Els Groeneveld