Voorne

Japanse Duizendknoop

een snel ontwikkelende ramp.

Japanse Duizendknoop is een snel woekerend exotische onkruid dat zich razendsnel aan het verspreiden is. In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en diverse Europese landen zijn door lokale overheden reeds strenge maatregelen getroffen om verdere verspreiding van dit verwoestende onkruid tegen te gaan. Deze acties zijn mede geïnitieerd door een schrikbarende waardedaling van huizen in- en om locaties waar Japanse Duizendknoop zich stevig gevestigd heeft.

Het is belangrijke Japanse Duizendknoop in een zo vroeg mogelijke stadium te herkennen en te bestrijden. De plant kan, als hij zich eenmaal gevestigd heeft, door scheuren in de fundering van gebouwen en door asfalt heen groeien. Vroegtijdig ingrijpen is nodig om veel ellende en hoge kosten in een latere stadium te voorkomen. Behalve economisch, is Japanse Duizendknoop ook ecologisch een ware ramp. Waar Japanse Duizendknoop zich eenmaal gevestigd heeft, ontwikkelt zich verder geen ander leven: planten, insecten en vogels enzovoort worden uit dit gebied verdrongen.

Maatregelen moeten zo snel mogelijk en systematisch getroffen worden om verdere verspreiding van dit verwoestende onkruid tegen te gaan, de plant op het huidige verspreidingsgebied terug te dringen en vervolgens uit te roeien.

De bestrijdingsaanpak komt kort gezegd neer op: de plant regelmatig in het voorjaar en gedurende de zomer wegmaaien om hem te verzwakken en om bloemvorming te voorkomen.

Vanaf half augustus dient men een chemisch bestrijdingsmiddel (bijvoorbeeld Roundup) toe te dienen, dit is op dit moment helaas de enige doeltreffende manier om verspreiding te bestrijden. Bovendien is het essentieel voorzichtig te zijn tijdens het wieden en maaien van het onkruid om verdere verspreiding te voorkomen. Al het maaisel moet zorgvuldig apart afgevoerd en verbrand worden. Maaisel in een plastic vuilniszak doen dus en in de grijze vuilniscontainer deponeren. Onder geen beding moet men Japanse Duizendknoop maaisel met ander tuinafval vermengen, bijvoorbeeld om te composteren, omdat elk individueel stukje wortel of tak opnieuw uit kan lopen en een nieuwe groeihaard vormt.

Eleanor van der Hammen-Klepeis