Voorne

 

Tja, dat was dan haar laatste jaarvergadering.  Donderdag 17 maart. Een mooie bos bloemen en warme woorden van de voorzitter. Na ruim 12 jaar in het bestuur van  Groei & Bloei afdeling Voorne te hebben gezeten vond ze het welletjes.

“Tijd voor verjonging” zei ze! Maar ze stonden niet te dringen… die “verjongers”…

Charmant, bescheiden, behulpzaam en accuraat. Dat is Elly Kool ten voeten uit. Liever op de achtergrond dan in de spotlights en daardoor een stille kracht die we enorm zullen gaan missen.

In 2003 is Elly gestopt met werken en zocht ze een nieuwe uitdaging naast haar hobby tuinieren. Ze zocht iets waar ze zelf plezier in had  en waar ze ook een ander van kon laten meegenieten. Een bestuursfunctie in Groei & Bloei leek haar het meest voor de hand liggend. Ze nam de cursussen en workshops onder haar hoede, in het begin samen met Alma van den Berg. Maar liefst 9 jaar heeft ze dat gedaan. Heel leuk vond ze destijds het opzetten van de moestuincursus bij het Wellantcollege.  Uiteraard werden er al cursussen en workshops gegeven, maar Elly bracht er structuur in. Keurige draaiboeken werden er gemaakt. Eta Geuzebroek, die die functie in het bestuur van haar heeft overgenomen, is daar maar wat blij mee!

Ook de “Kerst-Inn” viel onder haar verantwoording. Al 40 jaar werd deze gehouden, maar ook daar heeft ze een uitgebreid draaiboek voor gemaakt. “We hoeven uiteindelijk niet ieder  jaar het wiel uit te vinden”, zei ze. De laatste drie jaar heeft Elly de lezingen verzorgd. U snapt het al…. ook daar hebben we nu mooie draaiboeken van.

We konden altijd een beroep op haar doen, ongeacht of het bij haar takenpakket hoorde . Ze had voor een ieder een vriendelijk woord en stond  altijd met raad en daad klaar. Tijdens de Bos & Burchtfair zie je haar genieten tijdens de praatjes met alle tuinliefhebbers die je daar ontmoet. Elly, hartelijk dank voor alles wat je de afgelopen twaalf jaar voor onze vereniging hebt betekend.

We hopen je nog regelmatig tegen te komen tijdens onze activiteiten, zodat we je niet al te zeer zullen missen.