Voorne

Van de Voorzitter

Alle leden van Groei & Bloei afdeling Voorne wens ik een heel voorspoedig en gezond nieuwjaar toe.

Ik spreek de hoop uit dat wij, in tegenstelling tot het afgelopen jaar, wel een aantal activiteiten kunnen laten doorgaan. De enige aandacht die wij u de laatste maanden konden geven was u een kaartje te sturen. Daarop kregen we leuke reacties.

Helaas is het coronavirus op dit moment van schrijven nog alom aanwezig. Toch proberen wij zo goed en zo kwaad als dat kan plannen te maken voor het komende tuinseizoen. Zo zou het fijn zijn als in april onze plantenruil ochtend weer door kan gaan en wie weet de Bos & Burchtfair de laatste zaterdag van mei.

Wel hebben wij als bestuur besloten binnenactiviteiten uit te stellen tot september. Tevens zijn we van mening, dat het niet verstandig is om vóór augustus, september een tuinreisje te organiseren.

De jaarafsluiting over 2020 zal administratief worden afgehandeld. Echter de Algemene ledenvergadering die normaal gesproken in maart wordt gehouden hebben wij in ieder geval verschoven naar een tijdstip later in het jaar, waarschijnlijk september. Wij zullen u tijdig op de hoogte brengen wanneer we dit veilig kunnen laten gebeuren.

Nogmaals vraag ik uw aandacht voor de vacature in het bestuur. Nu worden de in deze oproep genoemde taken waargenomen door andere bestuurs- en commissieleden. U begrijpt dat dit niet de bedoeling is, dus kom ons helpen.

Jacques Voogt